Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Μάνεση Νηπιαγωγείο – Δημοτικό.

Παρουσίαση του παραμυθιού » Ο  Μικρός Ονειροπόλος » και του παραμυθιού » Η Μικρή Λογική και η Καρδούλα » στα εκπαιδευτήρια Μάνεση