Συγχώρεση: Το Φάρμακο Της Ψυχής

» Ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως ηλικίας, ωριμότητας, εκπαίδευσης ή παιδείας, έχει δικαίωμα στο λάθος, όπως όλοι οι άλλοι….»
Τα υπόλοιπα εδώ ..

https://www.thriveglobal.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/49774

Close up of couple holding hands, support and understanding concept